Σχεδιάζοντας την αποστολή: Ένα βέλος

Για την αποστολή «Ένα βέλος» της Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2016 του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών η Παιδική Βιβλιοθήκη Συνοικισμού Καραμπουρνάκι τοποθέτησε στη…