222 βιβλιοθήκες

σε όλη την Ελλάδα, περιμένουν να τις γνωρίσεις!
 • Προσεχείς Εκδηλώσεις

  1. Έχουμε θέμα Ιανουάριος :Ξεκινήματα

   1 Ιανουαρίου , 2019 - 31 Ιανουαρίου , 2019
  2. Έχουμε θέμα Φεβρουάριος: 100 χρόνια από την ίδρυση του Bauhaus

   1 Φεβρουαρίου , 2019 - 28 Φεβρουαρίου , 2019
  3. Έχουμε θέμα Μάρτιος: 50 χρόνια από την προσελήνωση του ανθρώπου

   1 Μαρτίου , 2019 - 30 Μαρτίου , 2019
 • Τελευταία Νέα