Παιδική Βιβλιοθήκη Μετσόβου

Η Παιδική Βιβλιοθήκη Μετσόβου λειτούργησε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα, σε συνεργασία αρχικά με τον Οργανισμό Παιδικών και…