Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παλαιάς Πόλης

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι Μονάδα στην οποίες απασχολούνται παιδιά ηλικίας 6 – 12 χρόνων για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας. Σκοπός τους είναι η απασχόληση των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με την ατομική – οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης συνεργάζονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες , τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.α. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης όπως και με εθελοντές για την υλοποίηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Στο ΚΔΑΠ λειτουργεί και μικρή δανειστική βιβλιοθήκη η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Νικηφόρου Επισκόπου 31 Χανιά 73131
Τηλέφωνο: 2821020112
Email: kdapdimouchanion@gmail.com