Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Λενταριανών ΔΟΚΟΙΠΠ Δήμου Χανίων

Τα Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Λενταριανλων είναι Μονάδα στην οποία απασχολούνται παιδιά ηλικίας 6 – 12 χρόνων για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας. Σκοπός τους είναι η απασχόληση των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με την ατομική – οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων. Στο χώρο του Κέντρου λειτουργεί και Παιδική Βιβλιοθήκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Γεωργίου Σγουρού 21-23, Χανιά 731 33, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2821050013
Email: kpd.ledarianon@gmail.com