Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας ιδρύθηκε από ανθρώπους με όραμα να διασωθούν οι θησαυροί που σχετίζονται με την ιστορία του τόπου.…

Δημόσια Βιβλιοθήκη Αίγινας

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Αίγινας στην παρούσα της μορφή ιδρύθηκε το 1948, μετά από πολύχρονες προσπάθειες πνευματικών ανθρώπων του νησιού να…

Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας ιδρύθηκε με την αριθμ. ΙΖ/375/8.5.2001 κοινή υπουργική απόφαση , που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 734 τ.Β΄/13.6.2001. Σκοπός…

Σεβέρειος Βιβλιοθήκη

Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης άρχισε το 1812, ταυτόχρονα με την ίδρυση της Ελληνικής Σχολής, η οποία το 1893 μετεξελίχθηκε σε…