Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας ιδρύθηκε με την αριθμ. ΙΖ/375/8.5.2001 κοινή υπουργική απόφαση , που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 734 τ.Β΄/13.6.2001. Σκοπός της ίδρυσης της Βιβλιοθήκης είναι να παίξει σημαντικό ρόλο στη διακίνηση του βιβλίου και στην υποστήριξη εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων στην περιοχή όσο και στην άνοδο του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου της περιφέρειας. Τα βιβλία που υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη είναι περίπου 12.000 κατά προσέγγιση καθώς υπάρχουν βιβλία που έχουν δοθεί από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και δεν έχουν καταγραφεί, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και βιβλία παλιά πριν το 1880 τα οποία χρειάζονται συντήρηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Eftaxias 1, Amfiklia 350 02, Greece
Τηλέφωνο: 22340 29033
Email: mail@vivl-amfikl.fth.sch.gr