Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Η βιβλιοθήκη της Ζαγοράς ιδρύθηκε το 1762. Βασικοί και αποτελεσματικοί συντελεστές της ιδρύσεως και υπάρξεως της ιστορικής αυτής βιβλιοθήκης είναι οι Ζαγοριανοί Ιωάννης Πρίγκος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Καλλίνικος Γ’. Αποστολή της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς είναι να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την έρευνα, να προωθεί την εξάπλωση της γνώσης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής που τη φιλοξενεί και της χώρας της. Ως Δημόσια, πράττει τα παραπάνω σε αρμονία με τα σχετικώς προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών· ως Ιστορική, μεριμνά ιδιαίτερα για τη διαφύλαξη του σημαντικού παλαιού υλικού της. Οι υπηρεσίες της είναι ο δανεισμός, το κέντρο πληροφόρησης και η εξυπηρέτηση ερευνητών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Agios Georgios Zagora Zagora Pelion, Zagora 370 01, Greece
Τηλέφωνο: 2426022591
Email: mail@vivl-zagor.mag.sch.gr