Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη

Στη μακρά ιστορία της, η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη έχει από πολλού υπερβεί τα στενά όρια μιας επαρχιακής βιβλιοθήκης. Καταρχάς με…