Υπηρεσία Ανταλλαγών και Δωρεών Τεκμηρίων

antallagi_1920x1080.jpg

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στην Υπηρεσία Ανταλλαγών και Δωρεών Τεκμηρίων στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών (ΕΔΒ) το οποίο θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4452/2017. Η Υπηρεσία αποτελεί ένα εργαλείο για τη διάθεση, αναζήτηση και απόκτηση τεκμηρίων από τα πολλαπλά αντίτυπα άλλων βιβλιοθηκών.

Μέλη μπορούν να γίνουν όλες οι ελληνικές δημόσιες βιβλιοθήκες (π.χ. ακαδημαϊκές, δημόσιες, δημοτικές, ερευνητικές κ.λπ.), στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα τόσο να προσφέρουν, όσο και να λαμβάνουν τεκμήρια. Οι ιδιωτικές βιβλιοθήκες μπορούν να συμμετέχουν στην Υπηρεσία ως ειδικά μέλη αποκλειστικά και μόνο για διάθεση τεκμηρίων σε άλλες βιβλιοθήκες.


Η διαδικασία για να γίνει μέλος μια βιβλιοθήκη στην Υπηρεσία, η οποία είναι δωρεάν, είναι:

1.       Υποβολή αίτησης συμμετοχής, όπου θα δηλώνεται ο/η νόμιμος/η εκπρόσωπος του φορέα (π.χ. Πρύτανης, Δήμαρχος κ.λπ.) και ο/η υπεύθυνος/η επικοινωνίας

2.       Έλεγχος της αίτησης και σχετική ενημέρωση από την ΕΒΕ

3.       Αποστολή εγγράφων:

                                                         i.            Απόφαση έγκρισης από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα της βιβλιοθήκης (π.χ. σύγκλητο, εφορευτικό ή δημοτικό συμβούλιο, κ.λπ.)

                                                       ii.            Υπογεγραμμένη σύμβαση συμμετοχής

Πληροφορίες: network@nlg.gr

scroll to top