ΑλλάΖΩ Σελίδα

Κάνουμε κατάχρηση στη γη επειδή την θεωρούμε ως εμπόρευμα που ανήκει σε εμάς. Όταν βλέπουμε τη γη ως κοινότητα στην…