Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας ιδρύθηκε με την αριθμ. ΙΖ/375/8.5.2001 κοινή υπουργική απόφαση , που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 734 τ.Β΄/13.6.2001. Σκοπός…

Βιβλιοθήκη Αλλοτροπίας

30.000 βιβλία, λειτουργεί ως δανειστική για μικρούς και μεγάλους, έχει τμήμα δημιουργικής γραφής για παιδιά.

Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας ιδρύθηκε το 1957, είναι μια από τις σημαντικότερες Γενικές, επαρχιακές βιβλιοθήκες. Προσφέρει στους κατοίκους της πόλης,…

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καθενών

Η βιβλιοθήκη ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010 και η συλλογή της αποτελούνταν από 1000 τίτλους βιβλίων δωρεά του εκδοτικού οίκου…