Δημοτική Βιβλιοθήκη Μυκόνου

Η Βιβλιοθήκη του Δήμου Μυκόνου ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1957 με την πρωτοβουλία και δωρεά του συμπολίτου μας κ. Ιωάννη…

Καΐρειος Βιβλιοθήκη

Η Καΐρειος Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1987 ως Nομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί την παρακαταθήκη της παράδοσης…

Δημοτική Βιβλιοθήκη Λέρου

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λέρου ιδρύθηκε το έτος 1952 από όμιλο επιφανών Λερίων πολιτών, με πυρήνα τις πρώτες ιδιωτικές συλλογές βιβλίων…