Καΐρειος Βιβλιοθήκη

Η Καΐρειος Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1987 ως Nομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί την παρακαταθήκη της παράδοσης με την ευρύτερη έννοια του όρου ολόκληρης της Άνδρου, ακόμα και των Ανδριωτών που ζουν μακριά από το νησί. Η βασική ιδέα ήταν η διάσωση της Βιβλιοθήκης του Θεόφιλου Καΐρη και η συγκρότησή της επιτεύχθηκε ύστερα από μεγάλες προσπάθειες και γενναιόδωρες προσφορές.. Σήμερα η Βιβλιοθήκη κατέχει περί τους 85.000 τόμους εντύπων (πολλά από τα οποία είναι παλαιές και δυσεύρετες εκδόσεις), χειρόγραφα, εκτενέστατο αρχείο που είναι ταξινομημένο και περιλαμβάνει άνω των 1000 φακέλων, και άλλα ειδικά ογκώδη αρχεία όπως της ναυτιλίας της Άνδρου και των ειρηνοδικείων, πολλά έργα τέχνης αντικείμενα ιστορικής αξίας και αντικείμενα του λαϊκού πολιτισμού. Στη Βιβλιοθήκη λειτουργεί δανειστικό τμήμα, τμήμα με παιδικά βιβλία και Εργαστήριο Συντήρησης παλαιών βιβλίων και εγγράφων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Άνδρος 84500
Τηλέφωνο: 22820 22262
Email: kaireios@otenet.gr