Πειρατικές διαδρομές

Τα παιδιά θα προσεγγίσουν το θέμα της πειρατείας και θα πάρουν μέρος σε ένα ξεχωριστό κυνήγι θησαυρού ακολουθώντας μυστικές διαδρομές…