Ορεινές Διαδρομές

Τα παιδιά μαθαίνουν για τους τοπογραφικούς χάρτες και τη χρήση τους αλλά και δημιουργούν ένα βουνό από πηλό που το…