Γευστικές διαδρομές

Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες της τεχνολογίας, της επιστήμης και της μηχανικής (STEM) και πειραματίζονται με τη παρασκευή γλυκισμάτων στη φύση…