Διαδρομές προσανατολισμού

Τα παιδιά μαθαίνουν να παρατηρούν και να προσανατολίζονται χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της φύσης και πειραματίζονται με την κατασκευή μιας πυξίδας…