Διαδρομές μαζί

Τα παιδιά, μέσω του παιχνιδιού, χτίζουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης,  μαθαίνουν να συνεργάζονται αρμονικά και καλλιεργούν τον σεβασμό προς τους άλλους.