Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής

Το Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής (ΙΕΜΑ) - Κέντρο Μουσικής Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με τη Μουσική Έρευνα, την Πρωτότυπη Μουσική Δημιουργία, τη Μουσική Τεκμηρίωση και Πληροφόρηση, τη Μουσική Καλλιέργεια και τη Μουσική Ανάπτυξη. Έχει κοινωφελή χαρακτήρα και συγκαταλέγεται στους αναγνωρισμένους εθνικούς φορείς που προάγουν τον πολιτισμό (απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, ΥΠΠΟ/ΓΔΠΑ/ΔΙΠΕ/26030/1067-ΦΕΚ 389/93). Η Βιβλιοθήκη αποτελείται από δύο τομείς. Την Βιβλιοθήκη με 2.200 βιβλία και το Ψηφιακό Αρχείο της Ελληνικής Μουσικής με περί τα 50.000 ψηφιοποιημένα τεκμήρια.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Asklipiou 85, Athina 114 72, Greece
Τηλέφωνο: 210 3310129
Email: protocol@iema.gr