Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτηρίων Γείτονα

Η βιβλιοθήκη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα. Επί σειρά ετών, λειτουργεί ως σχολικό πολιτισμικό κέντρο με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρέχοντας ασφαλή πρόσβαση στην πληροφορία και την γνώση, εξοπλίζοντας τους μαθητές με ικανότητες δια βίου μάθησης και βοηθώντας στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Οι υπηρεσίες της σχολικής βιβλιοθήκης παρέχονται ισότιμα σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, ανεξάρτητα από ηλικία, φυλή, φύλο, θρησκεία, εθνικότητα, γλώσσα, επαγγελματική ή κοινωνική κατάσταση. Ειδικές υπηρεσίες και υλικό, πρέπει να παρέχονται σε όσους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις βασικές υπηρεσίες και αντίστοιχο υλικό της βιβλιοθήκης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Τ.Θ. 74128, Βάρη 166 02, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2109656200
Email: library@geitonas.edu.gr