Πρότυπη Σχολική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί από το 1994 στην οδό Κασσάνδρου 17-19, που παραχωρήθηκε από το Σχολικό Συγκρότημα του 26ο και 32ο Γυμνάσιου και το 23ο Λύκειο. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης κύριο στόχο της έχει την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου του Σχολείου και επιπλέον τη γενικότερη καλλιέργεια των μαθητών και καθηγητών. Εδώ τα παιδιά μπορούν να βρουν υλικό για τις σχολικές εργασίες τους αλλά και να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα και να κάνουν χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου ( internet). Το 2006 εντάχθηκε στο πρόγραμμα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» για τη δημιουργία της πληροφόρησης. Μόρφωση, ψυχαγωγία, ενημέρωση και πληροφόρηση αποτελούν τους κύριους τομείς δράσης της βιβλιοθήκης. Μια ποικιλία εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων εκθέσεις βιβλίου, συναντήσεις με συγγραφείς, εργαστήρια δημιουργικής απασχόληση εκδηλώσεις σε συνεργασία με φορείς. Οργανώνονται ξεναγήσεις αναφορικά με την λειτουργία της βιβλιοθήκης και την οργάνωση τους. Αποστολή μας η διάδοση του βιβλίου, η δημιουργία μελλοντικών φίλων του βιβλίου ,η ανάπτυξη ερευνητικού και κριτικού πνεύματος, η ψυχαγωγία και το κέντρισμα της φαντασίας ,η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του πολίτη Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου ( internet). Στην βιβλιοθήκη μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε ό,τι σας αρέσει, διαλέγοντας από μια πλούσια συλλογή βιβλίων που συνεχώς ανανεώνεται. Μπορείτε να συμμετέχετε στα προγράμματα – δραστηριότητες της βιβλιοθήκης, τα οποία για την ενημέρωσή σας αναρτώνται στο site του Δήμου Θεσσαλονίκης στην εξής Διεύθυνση: Τμήμα Περιφερειακών Βιβλιοθηκών - Εκδηλώσεις για ενήλικες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Κασσάνδρου 17-19 Θεσσαλονίκη 54632
Τηλέφωνο: 2310274708
Email: prot.sxol.vivlio@thessaloniki.gr