Κουνδούρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αγίου Νικολάου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ «ΚΟΥΝΔΟΥΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Η Κουνδούρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε με το 324/13-5-1964 Β. Δ/γμα. και συστάθηκε με δωρεά της κ.Χρυσούλα Ξανθουδίδου- Κουνδούρου, στη μνήμη του Εθνομάρτυρα αδελφού της Ρούσου Ανδρέου Κούνδουρου, που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς κατακτητές στις 29 Αυγούστου 1944, στην Αγυιά Χανίων. Σκοπός του νομικού αυτού προσώπου ήταν και είναι η συγκέντρωση επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, χειρόγραφων κ.λ.π., για επιστημονικές μελέτες καθώς και για την ανάπτυξη της πνευματικής μόρφωσης των δημοτών του Αγίου Νικολάου. Από το 1967 μέχρι το 1986 στεγαζόταν στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου. Το καλοκαίρι του 1986, μεταστεγάστηκε στη θέση που βρίσκεται σήμερα, στην οδό Ρ. Καπετανάκη 18. Η βιβλιοθήκη έχει περίπου 10.000 τίτλους μη δανειστικών βιβλίων και περίπου 15.000 τίτλους δανειστικών. Επίσης διαθέτει εφημερίδες και περιοδικά. Στη συλλογή των εφημερίδων υπάρχουν τα φύλλα της εφημερίδας του Αγ. Νικολάου ΑΝΑΤΟΛΗ από το 1967 έως σήμερα. Στη βιβλιοθήκη λειτουργεί Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο. Για το σκοπό αυτό έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος για πέντε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με πρόσβαση στο διαδίκτυο από τους χρήστες της βιβλιοθήκης. Δύο από αυτούς είναι κατάλληλοι για να εξυπηρετούν άτομα με ειδικές ανάγκες. Το υλικό καταχωρείται στο λογισμικό σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ έκδοση 5,6 στη βάση της βιβλιοθήκης. Η επεξεργασία του υλικού γίνεται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και πιο συγκεκριμένα: καταλογογράφηση AACR2, ταξινόμηση με το DEWEY και θεματική ευρετηρίαση με το LIBRARY OF CONGRESS SUBJECT HEADINGS, σε συνδυασμό με τις θεματικές επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. Εξυπηρετεί όλο τον πληθυσμό της περιοχής και προσπαθεί να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών της. Στη βιβλιοθήκη διοργανώνονται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους ξεναγήσεις τμημάτων σχολείων του δήμου μας, ώστε να γνωρίσουν οι μικροί μαθητές και αυριανοί αναγνώστες το χώρο, τα βιβλία και να νιώσουν τη μαγεία της ανάγνωσης. Η βιβλιοθήκη υπάγεται στον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Αγίου Νικολάου. Στις δραστηριότητες και υποχρεώσεις του Οργανισμού, περιλαμβάνονται η καλή λειτουργία και ανάπτυξη των βιβλιοθηκών του Δήμου και οι Πολιτιστικές Αθλητικές εκδηλώσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου. Επίσης η βιβλιοθήκη συμμετέχει για πέμπτη χρονιά στο Πανελλήνιο πρόγραμμα του Future Library για την προώθηση της Ανάγνωσης της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου. Στη λειτουργία της βιβλιοθήκης απασχολούνται δύο άτομα. Μία μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης και μία τοποθετημένη υπάλληλος κλάδου ΔΕ με σύμβαση αορίστου χρόνου . Η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: -Τμήμα ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου -Τμήμα δανειστικό -Τμήμα μη δανειστικό (αρχείο) - Τμήμα περιοδικών και εφημερίδων -Τμήμα αναγνωστηρίου -Τμήμα παιδικό ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 08:00 – 20:00 ΤΡΙΤΗ 08:00 – 15:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 – 20:00 ΠΕΜΠΤΗ 08:00 – 15:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 15:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Καπετανάκη 18 Άγιος Νικόλαος 72 100
Τηλέφωνο: 2841026899
Email: koundoureiosdimbib@gmail.com