Κοινοτική – Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλλιθήρου

Σύμφωνα με τη διακήρυξη της UNESCO (Public Library Manifesto,1994), η εποικοδομητική συμμετοχή και η εδραίωση της δημοκρατίας εξαρτώνται από το ικανοποιητικό επίπεδο της παιδείας καθώς κι από την ελεύθερη κι απεριόριστη πρόσβαση στη γνώση, τη διανόηση, τον πολιτισμό και την πληροφορία. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρήσαμε απαραίτητη την ίδρυση Κοινοτικής-Λαϊκής Βιβλιοθήκης στην τοπική κοινότητα Καλλιθήρου, που να απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό ανθρώπων με διαφορετικά επίπεδα μόρφωσης, ηλικίας, επαγγελμάτων και ενδιαφερόντων. Η βασική αποστολή της είναι η πληροφόρηση, η παιδεία, η πολιτιστική ανάπτυξη, η ψυχαγωγία και η έρευνα. Μια αποστολή που μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους: Την ανάπτυξη της συνήθειας για διάβασμα στα παιδιά από την μικρή ηλικία. Την υποστήριξη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Τη διατήρηση της προφορικής λαϊκής παράδοσης και την καταγραφή της τοπικής ιστορίας. Την εξασφάλιση προσπέλασης των πολιτών σε κάθε είδους πληροφορία που αφορά στην κοινότητα. Σε μια αγροτική περιοχή σαν τη δική μας, προσπαθούμε η Βιβλιοθήκη να αποτελέσει περισσότερο ένα τοπικό κέντρο πολιτισμού, μάθησης και πληροφόρησης παρά ένα ήσυχο θησαυροφυλάκιο βιβλίων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Καλλίθηρο 431 00, Ελλάδα
Email: seklizalib@gmail.com