Δημοτική Βιβλιοθήκη Πτολεμαΐδας

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πτολεμαΐδας ιδρύθηκε το 1988 και λειτουργεί στο ανακαινισμένο κτήριο του παλιού Δημαρχείου της πόλης. Η συλλογή της απαριθμεί 14.000 τίτλους βιβλίων. Φιλοξενεί τμήματα : πληροφοριακό, παιδικό δανειστικό, λαϊκό δανειστικό και αναγνωστήριο. Εξυπηρετεί 12.000 εγγεγραμμένα μέλη και υποστηρίζεται από δύο βιβλιοθηκονόμους και το νεοσύστατο σύλλογο "Οι φίλοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πτολεμαΐδας". Στο συγκεκριμένο Σύλλογο δρουν εθελοντικά 50 μέλη τα οποία και υποστηρίζουν όλες τις δράσεις της Βιβλιοθήκης. Κεντρικοί στόχοι της Δ.Β.Π. αποτελούν η διάσωση και διαφύλαξη της πολιτιστικής τοπικής κληρονομιάς, η διάδοση της ανάγνωσης, η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, η πληροφοριακή εξυπηρέτηση, η δημιουργία κοινωνικού ιστού με ενδιαφέρον προώθησης του βιβλίου κι η διασύνδεση της Δ.Β.Π με την εκπαιδευτική πράξη. Οι δραστηριότητες της Δ.Β.Π. εστιάζουν κυρίως σε δράσεις εκπαιδευτικές και φιλαναγνωστικές με τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων με κέντρο πάντα το βιβλίο και την ανάγνωση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Διαδόχου Παύλου 20 Πτολεμαΐδα 50200
Τηλέφωνο: 2463021154
Email: ptolib@otenet.gr