Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου ιδρύθηκε το 1957 με τη δωρεά του αντιναύαρχου Σταύρου Παπανικολάου, επί δημαρχίας Δ. Λάμπρου. Τα εγκαίνιά της έγιναν με επισημότητα το Νοέμβριο του 1958 σε κτίριο όπου στεγαζόταν τότε ο Δήμος και η συλλογή αριθμούσε 1.200 τόμους. Από το Μάρτιο 1997, επί Δημαρχίας Κωνσταντίνου Γκίκα, στεγάζεται σε νεοκλασικό ιδιόκτητο κτίριο. Σήμερα λειτουργεί ως Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΣΦΗΤΤΟΣ», επιχορηγούμενη από το Δήμο Κρωπίας. Το 2002 ξεκινά η υλοποίηση ενός προγράμματος εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης της Βιβλιοθήκης μέσω του οποίου πραγματοποιούνται προμήθειες υλικοτεχνικού εξοπλισμού, μηχανοργάνωση και εμπλουτισμός της συλλογής. Το υλικό της συλλογής, που αριθμεί πλέον των 35.000 τίτλων, είναι καταχωρημένο σε βιβλιογραφική βάση δεδομένων με αυτοματοποιημένη διαδικασία δανεισμού. Επίσης, διαθέτει οπτικοακουστικό υλικό (DVD, CD-ROM, DVD-ROM CD μουσικής), εκπαιδευτικά πακέτα, επιτραπέζια παιχνίδια. Ο κατάλογος βιβλίων είναι προσβάσιμος από το διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας (www.koropilib.gr). Σκοπός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι να προσφέρει σε όλους τους πολίτες αδιακρίτως, πηγές και υπηρεσίες για την πληροφόρηση, την εκπαίδευση, την πολιτιστική ανάπτυξη και την ψυχαγωγία.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Γεωργίου Παπασιδέρη 13 Κορωπί 19400
Τηλέφωνο: 2106626295
Email: info@koropilib.gr