Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής πλέον φιλοξενείται  στο ανακαινισμένο διώροφο ιστορικό κτίριο «Νέστορος Τσανακλή». Ιδρύθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 19η Μαΐου 1954 και λειτουργεί ως Γενική – Λαϊκή,  και δανειστική από το 1986.  Διαθέτει συλλογές από βιβλία , περιοδικά (φιλολογικά και γενικότερου ενδιαφέροντος), αρχείο τοπικού τύπου (από το 1968 και μετά),και  αρχείο  ΦΕΚ σε έντυπη μορφή από το 1940-2003. Η βιβλιοθήκη διαθέτει ηλεκτρονικό κατάλογο, προσβάσιμο μέσω της διαδικτυακής πύλης του Δήμου (www.komotini.gr), όπου ο χρηστής, μπορεί να αναζητήσει ανάμεσα σε 30.000 τόμους, αυτό που τον ενδιαφέρει. Μεγάλο πλούτο της Βιβλιοθήκης αποτελούν οι αρχειακές συλλογές βιβλίων καθώς και ο περιοδικός τύπος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο παιδικό τμήμα, καθώς και στη συλλογή της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής αποτελεί ένα θεσμό μάθησης, παιδείας και πληροφόρησης και παρέχει υπηρεσίες Δωρεάν και Ισότιμα σε κάθε πολίτη χωρίς διακρίσεις.  

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Δημοκρίτου και Στουκόπουλου, Κομοτηνή 691 00, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2531022589
Email: vivkomot@otenet.gr