Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής ιδρύθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 19η Μαΐου 1954 και λειτουργεί ως Γενική – Λαϊκή, και δανειστική από το 1986 ( 9.207 αναγνώστες). Διαθέτει συλλογές από βιβλία (28.741 τόμους), περιοδικά (φιλολογικά και γενικότερου ενδιαφέροντος),αρχείο τοπικού τύπου(από το 1968 και μετά),και αρχείο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή από το 1940-2003. Σήμερα στεγάζεται στην οδό Σαμοθράκης 12,σε ένα κτίριο συνολικής επιφάνειας 600 περίπου τ.μ. και εκτείνεται σε τρεις ορόφους. Διαθέτει αίθουσα εκδηλώσεων 75 ατόμων πλήρως εξοπλισμένη για διοργάνωση ακόμη και συνεδρίων. Το νέο κτίριο εξασφαλίζει την πρόσβαση σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο παιδικό τμήμα, καθώς και στη συλλογή της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας. Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι ταξινομημένο με το σύστημα DEWEY, και είναι ηλεκτρονικά καταχωρημένο. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη είναι θεσμός μάθησης- παιδείας –πληροφόρησης και παρέχει υπηρεσίες ΔΩΡΕΑΝ και ΙΣΟΤΙΜΑ σε κάθε πολίτη χωρίς διακρίσεις : -ενισχύει την διαδικασία της ανάγνωσης σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού -παρέχει πληροφορίες και στηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία σε κάθε επίπεδο -ενισχύει την έρευνα με τη διάθεση του υλικού της για μελέτη -συμβάλλει στην ψυχαγωγία και τον πολιτισμό με ανάλογες εκδηλώσεις.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Σαμοθράκης 12, Κομοτηνή 691 00, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2531022589
Email: vivkomot@otenet.gr