Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς "Αθανάσιος Χριστόπουλος" ιδρύθηκε το 1925, στη διάρκεια της μακροχρόνιας λειτουργίας της έμεινε κλειστή τα έτη 1940-1945. Είναι η κεντρική βιβλιοθήκη στο Νομό Καστοριάς και εξυπηρετεί το σύνολο του πληθυσμού.Η συλλογή της σήμερα ανέρχεται στις 36.000 τεκμήρια, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα των κατηγοριών της Δεκαδικής ταξινόμησης του DEWEY. Η καταχώρηση των τεκμηρίων ξεκίνησε την 14-11-2007, σήμερα έχουν καταλογογραφηθεί πλήρως με τη χρήση του προγράμματος ΑΒΕΚΤ 5.5 περισσότερα από 24.000 τεκμήρια.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Καραβαγγέλη 23 Καστοριά 52100
Τηλέφωνο: 2467028195
Email: bibliothiki@kastoria.gov.gr