Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης

"Η πρώτη βιβλιοθήκη στην Ηλιούπολη δημιουργήθηκε το 1956. Αρχικά λειτούργησε με τη μορφή σωματείου και είχε την επωνυμία «Λαϊκή Βιβλιοθήκη Ηλιουπόλεως». Το έργο που προσέφερε για εννέα χρόνια στηρίχθηκε αποκλειστικά σε δωρεές και συνδρομές τόσο των μελών της όσο και απλών πολιτών. Το 1964 ιδρύεται Κοινοτική Βιβλιοθήκη, στην κατοχή της οποίας περιήλθε η συλλογή της Λαϊκής Βιβλιοθήκης. Το 1978 μετονομάζεται σε ""Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιουπόλεως"". Το 1993 ενοποιείται με το Πολιτιστικό Κέντρο σε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με το οποίο και συστεγάζονται μέχρι σήμερα. Το 2011 το Νομικό Πρόσωπο συγχωνεύεται με τον Αθλητικό Οργανισμό και πλέον η Βιβλιοθήκη αποτελεί υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. ""Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - Γρηγόρης Γρηγορίου"". Από τις αρχές του 2013, στεγάζεται μαζί με τα γραφεία του Τμήματος Πολιτισμού, στην οδό Νικομάχου 18, στο κτήριο του ΟΤΕ, στην κάτω Ηλιούπολη. Διαθέτει δανειστικό τμήμα, αναγνωστήριο, παιδικό τμήμα, media lab με μουσικό στούντιο, διαδραστικό χώρο συνεργασίας κλ.π., πρόσβαση στο internet και ασύρματο δίκτυο, κινητή βιβλιοθήκη και ανταλλακτική βιβλιοθήκη."

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Νικομάχου 18 Ηλιούπολη Αττικής 16341
Τηλέφωνο: 210 9948344
Email: library@politismos-ilioupoli.gr