Δημόσια Βιβλιοθήκη Μολάων “Ρουμάνειος”

Η Δημόσια «Ρουμάνειος» Βιβλιοθήκη Μολάων ιδρύθηκε το 1955 με αρχική δωρεά του Μολαΐτη δικηγόρου, βουλευτή και λογοτέχνη Γεωργίου Ρουμάνη. Γι’ αυτό και φέρει την ονομασία «Ρουμάνειος». Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Βασικοί πόροι λειτουργίας και εμπλουτισμού της Βιβλιοθήκης είναι οι επιχορηγήσεις του Υπουργείου Παιδείας. Δεν λείπουν όμως και οι δωρεές βιβλίων από φορείς, συγγραφείς ή άλλα φυσικά πρόσωπα. Στα εξήντα χρόνια της παρουσίας της, η Δημόσια Βιβλιοθήκη Μολάων έχει αποθησαυρίσει πλούσιο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό από όλους τους τομείς της γνώσης, ενώ έχει δημιουργήσει και το ξεχωριστό τμήμα της Λακωνικής Βιβλιογραφίας. Στο χώρο της επίσης λειτουργεί από το 2005 Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης . Διαθέτει το πλούσιο υλικό της και τις υπηρεσίες της δωρεάν σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες των Μολάων και της ευρύτερης περιοχής . Στοχεύει , μέσα από προγράμματα, εκπαιδευτικά και φιλαναγνωσίας, καθώς και άλλες ποικίλες δράσεις , να ενισχύσει την αγάπη για το βιβλίο , το διάβασμα και τη γνώση . Σκοπός της να συνεχίσει να αποτελεί κέντρο παιδείας και πολιτισμού, τον μοναδικό πνευματικό φάρο μιας εκτεταμένης περιοχής.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Αγίας Παρασκευής 6, Μολάοι 230 52
Τηλέφωνο: 2732023080
Email: vivlmol@sch.gr