Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης

Η ιστορία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Τρίπολης Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης λειτούργησε για πρώτη φορά στο κτίριο του Μαντζουνείου που κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας περιήλθε στις 27 -4- 1927 στους αδελφούς Μαντζούνη. Στο δυτικό τμήμα του Μαντζουνείου στεγάστηκε η Βιβλιοθήκη του Φιλοπροόδου συλλόγου “Πανός”, η οποία άρχισε τη λειτουργία της το 1929 και περιλάμβανε αρχικά 4.000 τίτλους βιβλίων. Μετά τη μεταφορά των επιχειρήσεών τους από την Τρίπολη στην Αθήνα οι αδερφοί Μαντζούνη δώρισαν το κτίριο στο Δήμο Τρίπολης το 1929 με σκοπό τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, τη λειτουργία νυχτερινών σχολών και τη μόνιμη στέγαση της Βιβλιοθήκης του “Πανός”. Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης του “Πανός” συνεχίστηκε απρόσκοπτα μέχρι και την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου το 1940. Την περίοδο της κατοχής, ύστερα από την επίταξη του κτιρίου από τους κατακτητές, πολλά από τα βιβλία καταστράφηκαν. Μετά το τέλος του πολέμου η Βιβλιοθήκη ανασυγκροτήθηκε. Από το 1956, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 1362/ 1949, η Βιβλιοθήκη του “Πανός” κατέστη δημόσια, ενώ το 1998 έγινε κεντρική. Από το Σεπτέμβριο του 2009 έως σήμερα στεγάζεται στο νέο κτίριο στην οδό Δολιανών. Διαθέτει περίπου 55.000 βιβλία, πρόσβαση και εξοπλισμό για Α.Μ.Ε.Α., καθώς και Η/Υ διαθέσιμους για το κοινό. Παρεχόμενες υπηρεσίες Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης: α) Λειτουργεί ως κέντρο πληροφόρησης. β)Εξασφαλίζει πρόσβαση σε κάθε είδους γνώση και πληροφορία. γ) Διευκολύνει το αναγνωστικό κοινό στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας . δ) Προβάλλει στους νέους την αξία της μελέτης και ενισχύει τη φιλαναγνωσία ως κοινωνικό και πολιτιστικό αγαθό. ε) Συλλέγει και διασώζει πολύτιμα δεδομένα για την ιστορία της Αρκαδίας. στ) Συνεργάζεται με την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αρκαδίας , με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και πιστοποιημένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και διοργανώνει διαλέξεις, επιμορφωτικά σεμινάρια, φιλεκπαιδευτικές δράσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες. ζ) Αναδεικνύει διαχρονικά αλλά και επίκαιρα θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, μεταδίδει τις οικολογικές αξίες και συμβάλλει στην περαιτέρω διάδοση των νεότερων επιστημονικών επιτευγμάτων. Εκπαιδευτικά προγράμματα Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους, μέσα από τα οποία μυούνται στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού, εξοικειώνονται με το γοητευτικό κόσμο της λογοτεχνίας και κατανοούν την αξία του βιβλίου, που συντελεί στην συγκρότηση μιας υπεύθυνης, πολυδιάστατης και δημιουργικής προσωπικότητας. Ημερίδες, εκδηλώσεις, σεμινάρια Παράλληλα διοργανώνει παρουσιάσεις βιβλίων, σεμινάρια ενηλίκων και εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδηλώσεις με επίκαιρα θέματα σχετικά με την υγεία, την οικονομία, την τέχνη, τη διάσωση της παράδοσης, των ηθών και των εθίμων, της ιστορίας και του πολιτισμού.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Δολιανών 1 Τρίπολη 22132
Τηλέφωνο: 2710224238
Email: mail@vivl-tripol.ark.sch.gr