Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης έχει την οργανωτική δομή που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, όπως αυτά καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας των ελληνικών Δημοσίων Βιβλιοθηκών και τη διακήρυξη της UNESCO. Με βάση τις πιο πάνω αρχές έχει οριοθετήσει τις υπηρεσίες της προς το αναγνωστικό κοινό και την τοπική κοινωνία και προσπαθεί μέσα από σειρά προγραμματισμένων ενεργειών να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η ίδρυση της Βιβλιοθήκης το 1972 και η έναρξη λειτουργίας της το 1973 έγινε δυνατή μετά την παραχώρηση από το Δήμο Σπαρτιατών των βιβλίων –περίπου 3.000 τόμων– της Δημοτικής Βιβλιοθήκης που δεν λειτουργούσε πλέον. Το 1981 έγινε η μετατροπή της Δημόσιας Βιβλιοθήκης σε Κεντρική, με περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λακωνίας και τμήματα των νομών Μεσσηνίας και Αρκαδίας, ενώ από το 1982, με τη νέα της ιδιότητα, άρχισε να κινεί ένα βιβλιοαυτοκίνητο με το οποίο εξυπηρετούσε τα σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης κυρίως, της Λακωνίας. Η δεκαετία 1980-1990 ήταν ιδιαίτερα αποδοτική, τόσο για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης ως προς τον όγκο του υλικού, τη βελτίωση του εξοπλισμού, την απόδοση των νέων τμημάτων και υπηρεσιών, όσο και ως προς την αύξηση του αναγνωστικού κοινού, το οποίο, από τη μηδενική βάση που ήταν στο τέλος της δεκαετίας του 1970, υπερέβη τους 25.000 αναγνώστες ετησίως. Το 1989 η Βιβλιοθήκη μεταστεγάστηκε σε ιδιόκτητο κτίριο, η κατασκευή του οποίου αποφασίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού μετά τη δωρεά του οικοπέδου από τον Ευάγγ. Φιλιππόπουλο. Το νέο κτίριο επέτρεψε τον καλύτερο σχεδιασμό και την αρτιότερη οργάνωση των τμημάτων της Βιβλιοθήκης, η ανάπτυξη και ο εξοπλισμός των οποίων έχει πλέον ολοκληρωθεί. Τα τμήματα της Βιβλιοθήκης που έχουν αποδοθεί σήμερα στο κοινό είναι: • το τμήμα της Λακωνικής Βιβλιογραφίας, • το Αρχείο Νικηφόρου Βρεττάκου, • τα τμήματα για τους ενήλικες και τα παιδιά, στα οποία υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού και χρήσης αναγνωστηρίων, • το Κέντρο Πληροφόρησης, • το Τμήμα Οπτικοακουστικών μέσων με δισκοθήκη και βιντεοθήκη, • το Τμήμα Περιοδικών και Εφημερίδων, με σημαντική συλλογή λακωνικών εφημερίδων και περιοδικών αλλά και με περιοδικά ποικίλου ενδιαφέροντος, • το τμήμα των κινητής μονάδας που εξυπηρετεί το κοινό της ευρύτερης περιφέρειάς της. Επίσης υπάρχουν τμήματα φυσικής και βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας υλικού, καθώς και τμήματα οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης, αφού η Βιβλιοθήκη ως ΝΠΔΔ έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που υπάρχει στη διάθεση του κοινού αποτελείται από 70.000 βιβλία, 130 τίτλους τοπικών εφημερίδων και περιοδικών, 250 τίτλους περιοδικών, 2.000 CD μουσικής, 800 βιντεοκασέτες, 500 CD Rom κ.ά. Η Βιβλιοθήκη Σπάρτης με τα παραπάνω τμήματα παρέχει στο κοινό της αφενός τις παραδοσιακές υπηρεσίες μιας λαϊκής-γενικής Βιβλιοθήκης και αφετέρου προσπαθεί, αν και με αρκετή δυσκολία που οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, να προσφέρει τις υπηρεσίες ενός σύγχρονου Κέντρου πληροφόρησης. Με τις υπάρχουσες συνθήκες και υποδομές έχουν δρομολογηθεί δράσεις όπως: • Ανάπτυξη των τμημάτων ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες. • Χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών. • Συνεργασίες με άλλους φορείς με στόχο τη δημιουργία υποδομών που θα διευκολύνει την ανάπτυξη τοπικού δικτύου κέντρων πληροφόρησης. • Υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Λεωφόρος Λυκούργου 135, Σπάρτη, 231 00
Τηλέφωνο: 2731026853
Email: biblspar@otenet.gr