Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου ιδρύθηκε με την αριθμ. ΙΖ/172/15.2.2000 κοινή Υπουργική Απόφαση. Για τη στέγασή της παραχωρήθηκε επ' αόριστον το κτίριο της Βασικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου. Όπως κάθε Δημόσια Βιβλιοθήκη αποτελεί μοναδική πηγή πληροφοριών και μήτρα πολιτισμού και ιστορίας, καθώς συγκεντρώνει τη γνώση και τη σοφία χιλιετιών, συνεισφέροντας σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων των πολιτών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Εθνική οδός Καρπενησίου-Αγρινίου Καρπενήσι 36100
Τηλέφωνο: 2237080269
Email: mail@vivl-karpen.eyr.sch.gr