Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, Ν.Π.Δ.Δ, αποτελεί για την πόλη της Καλαμάτας πολιτιστικό κέντρο που έχει σκοπό την προώθηση χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις της γνώσης, της πληροφορίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας: * λειτουργεί ως τοπικό κέντρο πληροφόρησης που εξασφαλίζει στους χρήστες της πρόσβαση σε κάθε είδους γνώση και πληροφορία. * ενισχύει την αναγνωσιμότητα και κάθε είδους σχετική μορφωτική και πολιτιστική δραστηριότητα. * παρέχει ειδικές υπηρεσίες και υλικό σε όσους χρήστες δεν μπορούν, για οποιονδήποτε λόγο, να χρησιμοποιήσουν τις συνήθεις υπηρεσίες και το υπάρχον Υλικό της Βιβλιοθήκης όπως: ξενόγλωσσες μειονότητες, άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα που βρίσκονται σε νοσοκομεία, φυλακές κλπ. * ενεργεί προς κάθε κατεύθυνση για την εκπλήρωση της αποστολής της. * η εφαρμογή των σκοπών αυτών, οι οποίοι συνάδουν με την Διακήρυξη της UNESCO για τις βιβλιοθήκες, συνιστούν τον κεντρικό άξονα πάνω στον οποίο στηρίζεται ο κανονισμός λειτουργίας και δημιουργούν το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας τους. Το κείμενο της Διακήρυξης της UNESCO για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες συνοδεύει τον κανονισμό λειτουργίας και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Αριστομένους 33 Καλαμάτα 24133
Τηλέφωνο: 2721096818
Email: mail@vivlkkal.mes.sch.gr