Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης

Η Βιβλιοθήκη Ελευθερουπόλεως ιδρύθηκε το έτος 1967 με την αριθμ. 3098/44 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Οικονομικών και στεγάστηκε σε ένα πολύ ωραίο πλήρως ανακαινισμένο κτίριο, που προήλθε από δωρεά του ευεργέτη της πόλης Φρίξου Παπαχρηστίδη. Σκοπός της ιδρύσεως ήταν η υποκίνηση του ενδιαφέροντος και της αγάπης του κοινού προς το βιβλίο και η δημιουργία τοπικής πνευματικής κίνησης. Πρόκειται για μία πολύ καλά οργανωμένη Κεντρική Βιβλιοθήκη με έκταση αρμοδιότητας την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Διαθέτει τρεις κινητές μονάδες οι οποίες επισκέπτονταν αδιάκοπα όλα τα σχολεία της περιφέρειας αρμοδιότητάς μας από το έτος 1974. Τα τελευταία 10 χρόνια κινείται μόνο ένα βιβλιοαυτοκίνητο που καλύπτει περίπου 160 δανειστικά κέντρα σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των νομών Καβάλας, Δράμας, Ροδόπης και Ξάνθης. Οι ετήσιοι δανεισμοί της κινητής ανέρχονται σε 15.000 ενώ της Κεντρικής βιβλιοθήκης σε 18.000. Η βιβλιοθήκη διαθέτει Κέντρο Πληροφόρησης με Η/Υ για το κοινό και ασύρματο δίκτυο για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Προσφέρει υπηρεσίες διαδανεισμού καθώς και παροχής αντιγράφων επιστημονικών άρθρων μέσω Heal-link. Από το 2012 πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι καμπάνια φιλαναγνωσίας για παιδιά ενώ κατά την διάρκεια του σχολικού έτους υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Νικολάου 6 Ελευθερούπολη 64100
Τηλέφωνο: 2592022545
Email: mail@vivl-elefth.kav.sch.gr