Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας

Το 1926 ιδρύεται στη Χαλκίδα ο «Σύλλογος Φιλοβίβλων ο Αριστοτέλης», υπό του καθηγητή και αρχιμανδρίτη Μεθόδιου Κοντοστάνου με σκοπό την ίδρυση Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης .Το 1936 ιδρύεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας και το 1957 μετεξελίσσεται σε Δημόσια Βιβλιοθήκη Χαλκίδας. Το 1972 χαρακτηρίζεται ως Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας με την αριθμ. 16000/72/24-7-1972 Υπουργική απόφαση και μέχρι σήμερα εξυπηρετεί τα σχολεία Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας του Νομού Ευβοίας με δύο (2) βιβλιοαυτοκίνητα. Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3149/2003 και τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Είναι Ν.Π.Δ.Δ. υπαγόμενο στο Υπουργείο Παιδείας, από το οποίο εποπτεύεται και χρηματοδοτείται . Διοικείται από πενταμελές Εφορευτικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, το οποίο διορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και την Διευθύντρια. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας διαθέτει περί τα 100.000 τεκμήρια μεταξύ των οποίων 2.000-3.000 παλαιότυπα και σπάνια βιβλία από τα οποία 1.181 ψηφιοποιημένα [ Ψηφιοποιημένος Κατάλογος]. Συνεργάζεται με το Σύνδεσμο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) μέσω του HEAL-Link προκειμένου να υπάρχει ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 13.500 περίπου τίτλων ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει την Ευβοϊκή Πτέρυγα , το Αρχείο Τοπικού Τύπου, το Αρχείο Γιάννη Σκαρίμπα, τη Συλλογή Γεωργίου Φουσάρα, αφίσες τοπικού χαρακτήρα, συλλογή χαρακτικών Ι. Οικονομίδη καθώς και συλλογή όπλων του 1821, παλαιούς χάρτες και γκραβούρες, συλλογή ζωγραφικών πινάκων μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρουμε των Βακιρτζή, Πετρίτση, Λαναρά, Καραχάλιου κ.α. Η παιδοκεντρική αντίληψη της βιβλιοθήκης εκφράζεται μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων & επισκέψεων των σχολείων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας, της λειτουργίας Ομάδας Φιλαναγνωσίας, της συμμετοχής της στο Future Library –ΙΣΝ από το 2012 και στις δράσεις του, ενώ στο πλαίσιο του πολιτιστικού της ρόλου, πραγματοποιεί εκδόσεις, έχει προβεί σε κοπή μεταλλίων (συλλεκτικές σειρές), οργανώνει εκδηλώσεις και εκθέσεις, διαλέξεις, ημερίδες, πραγματοποιεί προβολές και συνεργάζεται με τοπικούς φορείς και συλλόγους για την προώθηση και προαγωγή της πνευματικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Μιχ.Κακαρά 2 Χαλκίδα 34132
Τηλέφωνο: 2221022031
Email: vivlchal@sch.gr