Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας “Μανούσεια”

Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας « Μανούσεια » λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ. από το 1953. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει συλλογές παλαιών βιβλίων περίπου 8.000 τόμους, πολλά από τα οποία είναι αρχέτυπα και παλαίτυπα των 15,ου16,ου17,ουκαι 18ου αιώνα και μάλιστα από τα πρώτα και αξιολογότερα τυπογραφεία της Ευρώπης, όπως εκδόσεις AldusManutius και των κληρονόμων του (Βενετία), Didymus της Βασιλείας(Ελβετία),Elzevirius, αδελφών Μαρκίδων Πούλιου (Βιέννη) και Κεράτου (Παρίσι). Τα παλιότερα βιβλία είναι: Αριστοφάνους Κωμωδίαι Εννέα (1498), Θουκυδίδου, Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου συσταχωμένη με το: Ξενοφώντος, Ελληνικά (1502) εκδόσεις Βενετίας και Ομήρου ʼπαντα.(1504) εκδόσεις ʼλδου Μανούτιου Σήμερα διαθέτει 75.000 τόμους βιβλίων και περιοδικών για το αναγνωστικό κοινό και οι συλλογές της εμπλουτίζονται συνεχώς. Πραγματοποιεί εκδόσεις βιβλίων, συνέδρια, διαλέξεις, ομιλίες, παρουσιάσεις βιβλίων και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η Βιβλιοθήκη ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.Από το 2002 εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, «Κινητές Βιβλιοθήκες».Από το 2003 λειτουργεί Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης από το πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το 2008 η Βιβλιοθήκη εντάχθηκε στο Υποέργο «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημοσίων Βιβλιοθηκών» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» με το οποίο ψηφιοποιήθηκαν 1.742.000 ( ένα εκατομμύριο επτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες) σελίδες των παλαιών βιβλίων, (4.600 από τα 8.000 ταξινομημένα βιβλία και τρεις εφημερίδες τοπικές). Από το συνολικό ψηφιοποιηθέν υλικό των 16.200.000 σελίδων και 41.144 τεκμηρίων όλων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών της χώρας, η Βιβλιοθήκη μας συμμετέχει με το 11% των ψηφιοποιηθέντων τεκμηρίων . Από το 2012 συνδιοργανώνει με το Future Library καλοκαιρινές δράσεις με μεγάλη συμμετοχή των παιδιών και από φέτος (2016) και με την Εθνική Βιβλιοθήκη.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Πλατεία Τσιστοπούλου 3 Σιάτιστα 50300
Τηλέφωνο: 2465021261
Email: vivlsiatista@sch.gr