Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου

Η Βιβλιοθήκη Ζακύνθου συστάθηκε το 1628 από τον Θωμά Φλαγγίνη. Επίσημα ιδρύθηκε το 1803 από την Επτάνησο Πολιτεία. Το 1882 αποτέλεσε ανεξάρτητη Δημόσια Υπηρεσία και το 1935 συγχωνεύτηκε η Φωσκολιανή Βιβλιοθήκη με την Δημόσια. Το 1953 καταστράφηκε από τους σεισμούς και ανασυγκροτήθηκε με δωρεές και κληροδοτήματα από τους Λ. Ζώη, Χαριτάκη, Πελεκάση, Ταβουλάρη, Μάτεσι, Κονόμο,κ.ά. Η αποστολή της Βιβλιοθήκης προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας των Βιβλιοθηκών και απώτερο στόχο έχει την αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου των πολιτών, αλλά και τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτισμικής μνήμης. Οι υπηρεσίες που παρέχει η Βιβλιοθήκη μας μέχρι τώρα αφορούν στο δανεισμό βιβλίων και στην εξυπηρέτηση ερευνητών, διότι η χρόνια υπολειτουργία της της έχει στερήσει τη δυνατότητα επένδυσης σε άλλες υπηρεσίες προς όφελος του κοινού.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Πλατεία Δ.Σολωμού 4 Ζάκυνθος 29100
Τηλέφωνο: 26950-48128
Email: mail@vivl-zakynth.zak.sch.gr