Παιδική Βιβλιοθήκη Δήμου Καλαμαριάς

Η Παιδική Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2016. Ανήκει στο Δίκτυο των Βιβλιοθηκών του Δήμου Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκης. Νεοϊδρυθείσα…

Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης

Σήμερα η Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης, διαθέτει περίπου 19.500 τόμους βιβλίων, μεγάλο μέρος της συλλογής προέρχεται από δωρεές και από αγορές…