Σεβέρειος Βιβλιοθήκη

Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης άρχισε το 1812, ταυτόχρονα με την ίδρυση της Ελληνικής Σχολής, η οποία το 1893 μετεξελίχθηκε σε…